Έκδοση & είσπραξη κοινοχρήστων

Αυτή η υπηρεσία περιλαμβάνει  μία ή δύο εισπράξεις σε συγκεκριμένο χρόνο και την παράδοση των εισπραχθέντων στον διαχειριστή καθώς και όλο το πακέτο που αφορά την έκδοση κοινοχρήστων δηλαδή:

  • Εκτύπωση δύο συγκεντρωτικών καταστάσεων με ανάλυση δαπανών για όλα τα διαμερίσματα της οικοδομής.
  • Εκτύπωση ειδοποιητηρίων για όλα τα διαμερίσματα, που αναλύει τις  δαπάνες  που επιβαρύνουν το κάθε διαμέρισμα.
  • Απόδειξη είσπραξης για όλα τα διαμερίσματα.
  • Απόδειξη παροχής υπηρεσιών της εταιρείας μας.
     Τα κοινόχρηστα εκτυπώνονται σε ευανάγνωστα έντυπα χωρίς διαφημίσεις τρίτων.

      Δικαιολογητικά που χρειάζονται 

  • Πίνακας κατανομής κοινοχρήστων δαπανών (εφόσον υπάρχει).Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η κατανομή των δαπανών γίνεται με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Κανονισμό λειτουργίας του κτιρίου (εφόσον υπάρχει).
  • Πίνακας κατανομής δαπανών θέρμανσης και η τελευταία μέτρηση (για τα κτίρια με κεντρική θέρμανση).
  • Τα ονόματα των ενοίκων της οικοδομής.


Παπαναστασίου 110 / Τηλ. 2310 300 343 - 2310 488 958 / Κιν. 6937 215 725 / Εmail [email protected]
Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης